ברוכים הבאים לעמותת ידידי המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה | לחדשות ועדכונים של המרכז הרפואי סורוקה


מסמכי העמותהאישור ניהול פנקסי חשבונות

documments
לצפייה במסך מלא»

אישור ניכוי מס

documments
לצפייה במסך מלא»

אישור מוסד העוסק בתרומות

documments
לצפייה במסך מלא»

אישור ניהול תקין 2019-2021

documments


documments


documments לצפייה במסך מלא»

תעודה לרישומה של העמותה

documments
לצפייה במסך מלא»

תקנון מצוי של העמותה

documments documments documments documments documments documments documments documments documments לצפייה במסך מלא»
אביעוז קריספין