ברוכים הבאים לעמותת ידידי המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה | לחדשות ועדכונים של המרכז הרפואי סורוקה


כתבות ומאמרים


21.08.16

בסימן האולימפאידה – מחקר חדש בסורוקה מציג את הקשר
שבין הישגי רצים למרחקים ארוכים לבין סף רגישותם ויכולתם לסבול כאב

 
ד"ר ליאור זלר, מומחה ברפואה פנימית בסורוקה: "מדובר במחקר ראשוני המצביע על כך שככל הנראה סבילות גבוהה לכאב יכולה להתבטא בתוצאות טובות יותר בריצה למרחקים ארוכים."

שונות ברגישות לכאב בין אנשים שונים נחקרה רבות אולם טרם בוצע מחקר הבודק שונות זו בין רצים.
מטרת המחקר שבוצע בסורוקה, היתה  לבדוק האם סף וסיבולת גבוהים יותר לכאב קשורים לביצועים טובים יותר בקרב רצים למרחקים ארוכים.
 
במחקר השתתפו כ-70 אצנים שנבדקו באמצעות מבחן עמידות לקור (cold pressor). האצנים
חולקו לשתי קבוצות בהתאם לתוצאות שיא בריצת 10 ק"מ -  רצים מהירים ורצים לא מהירים.
28 שוייכו בקבוצת המהירים בעלי תוצאה הנמוכה מ-39 דקות בריצת 10 ק"מ  ו-42 שוייכו לקבוצת הלא מהירים  בעלי תוצאה מהירה מ-50 דקות. קבוצת המהירים אופיינה בגיל מבוגר יותר, ממוצע שעות ריצה שבועיות גדול יותר  ושנות ריצה רבות יותר.
 
בניתוח תוצאת מבחן ה-Cold Pressor, עולה כי קיים הבדל  בזמן העמידות בין שתי הקבוצות - בקבוצת המהירים240 שניות  עמידות לקור לעומת 80 שנויות בקבוצת הלא מהירים.  בבדיקת הקשר שבין תוצאות המבחן להשתייכות לקבוצת מסוימת, נמצא קשר מובהק בין תוצאה גדולה יותר (זמן כולל) לבין שיוך לקבוצת המהירים.
כלומר - נראה כי קיים קשר בין תוצאות מבחן ה-Cold Pressor המשקף סף וסבילות לכאב, לבין ביצועי הרצים למרחקים ארוכים. קשר זה מתקיים גם בצורה הפוכה בין ביצועי הרצים כמנבא לתוצאות מבחן ה-Cold Pressor.
 
ד"ר ליאור זלר, מומחה לרפואה פנימית: "מדובר במחקר ראשוני אשר מצביע על כך שככל הנראה סבילות גבוהה לכאב יכולה להתבטא בתוצאות טובות יותר בריצה למרחקים ארוכים. יש מקום להמשיך ולחקור בנושא זה."
 
נדב שמעוני, סטודנט לרפואה שביצע את המחקר לעבודת הגמר שלו: "לא מן הנמנע להגיד שעל-ידי איתור ספורטאים עם סף כאב גבוה, נוכל לאתר את בעלי הפוטנציאל להיות אצנים מובילים". 

לכל הכתבות ומאמרים «
אביעוז קריספין